Công ty TNHH Công nghiệp ống đay Sơn Đông: Tập trung thực hiện các biện pháp cải cách nhằm giúp cho hoạt động sản xuất đạt kết quả tốt

Vào tháng 2, Công ty TNHH một thành viên ngành ống khổng lồ Sơn Đông, tuân thủ triết lý kinh doanh “tất cả xung quanh sản xuất và vận hành, tất cả vì lợi ích kinh tế khô”, bám sát mục tiêu tổng thể “sáu hạng nhất”, tập trung vào sản xuất và vận hành , quản lý thiết bị, cán bộ, tác phong và các công việc khác, kích thích đội ngũ cán bộ công nhân viên, tiếp thêm động lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. của Công ty TNHH Công nghiệp ống đay Sơn Đông hoàn thành 100,9% kế hoạch công ty, khối lượng giao hàng hoàn thành 101,32% kế hoạch công ty.Sản lượng ống thép đúc khu vực vận hành hoàn thành 114,92% kế hoạch công ty và 101,02% kế hoạch công ty, đều vượt kế hoạch tháng.

60

Tập trung vào sản xuất và làm việc cùng nhau để thúc đẩy cải tiến

Đầu tháng 2, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, công ty TNHH công nghiệp ống khổng lồ Sơn Đông họp vận động thúc đẩy sản xuất, kế hoạch nghiên cứu sản xuất, phân rã chi tiết nissan, mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, phòng công nghệ công ty chịu trách nhiệm về nissan hàng ngày, so sánh thống kê thông tin sản xuất của lớp, theo đội hoàn thành thưởng phạt, tổ chức kém, gây ra nhiệm vụ sản xuất liên tục chưa hoàn thành nhiệm vụ, theo dõi, yêu cầu lớp học. Ngoài ra, công ty phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, xây dựng các biện pháp phòng ngừa, tổ chức thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, lãnh đạo khu vực tác nghiệp cố gắng đáp ứng phương án hạn chế tối đa tác động bên ngoài, bộ phận cải tiến sản xuất.

Tập trung vào các thiết bị, quản lý tốt để đảm bảo sự ổn định và thông suốt

61

Năm nay, Công ty TNHH Công nghiệp Ống đay Sơn Đông tập trung vào “năng suất cao và sản lượng cao”, khẳng định với ban quản lý thiết bị, kiểm soát chặt chẽ chi phí bảo trì thiết bị, cải thiện tỷ lệ hỏng hóc thiết bị, giảm tỷ lệ hỏng hóc và bảo trì chìa khóa. thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định của các thiết bị chính, tuân thủ khái niệm “thiết bị là nền tảng”, khuyến khích nhân viên thực hiện những thay đổi nhỏ và tăng tốc thiết bị, đồng thời cải thiện sản xuất và chi phí.

Tập trung vào phong cách làm việc, tư duy thống nhất để giải quyết những vấn đề khó khăn

Công ty TNHH một thành viên công nghiệp ống khổng lồ Sơn Đông, đảng bộ tuân thủ việc xây dựng tác phong, luôn giữ vững phong cách làm tiên để có ý thức phát triển tiến lên, củng cố “tác phong” là tư tưởng cốt lõi của hiệu quả chiến đấu, rõ ràng các cấp quản lý chỉ tiêu, hình thức. cán bộ chính do tổng phụ trách, cán bộ phụ trách phải “cá nhân nắm bắt nghiên cứu, cá nhân triển khai, cá nhân giám sát, cá nhân nắm bắt việc thực hiện” tốc độ chính tả, sức mạnh chính tả, sức mạnh chính tả, nỗ lực phát huy từng công việc trong thực tế. đồng thời bám sát quan điểm làm việc “mọi vấn đề đều là vấn đề quản lý, mọi vấn đề quản lý là vấn đề tư tưởng, mọi vấn đề tư tưởng đều là vấn đề của con người”, chú trọng rèn luyện đội ngũ đảng viên, cán bộ để độc lập, giải quyết có hiệu quả then chốt. và các vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất và vận hành.

Trong bước tiếp theo, Shandong đay Pipe Industry Co., Ltd. sẽ học hỏi từ những thành tựu đã đạt được và cải thiện kinh nghiệm của mình, đồng thời tiếp tục hướng nội


Thời gian đăng: May-31-2022
  • Bushing
  • Corten Steel
  • Precision Seamless Steel Pipe
  • Seamless Steel Pipe